Ambient on/off

Отчет за дейността на парламента 01-02.2024

3 Day 5,942, 12:06 Published in Bulgaria Bulgaria Political debates and analysis Political debates and analysis

За пръв път от 2019 г. ще има самостоятелен отчет за 1 мандат.

Активностите през периода са свързани основно с отворени преди години теми, по които не се е стигнало до конкретния предложения и бяха поставени като приоритетни още в началото на пред

read more »

Закон за Паричен резерв (Гласуване)

28 Day 5,939, 23:55 Published in Bulgaria Bulgaria Political debates and analysis Political debates and analysis

Закон за паричен резерв

Глава I.
Определения. Размер. Компетентни лица.


Чл.1. Определение
Паричният резерв е сума в парични еквиваленти: валута, злато и токъни. Събирането, разходването и съхра … read more »

Закон за Държавния резерв - актуализация (Обсъждане)

26 Day 5,939, 07:30 Published in Bulgaria Bulgaria Political debates and analysis Political debates and analysis

Необходимост от промяна на закона:
1. Актуализиране на изискванията за отчетност с оглед на това, че се търгува с резерва.
2. Регламентиране в закона на използването на държавни оргове за търговия с резерва.
3. Единият отговорник (Милев) е алармир

read more »

Отчет за дейността на парламента 01.2021 - 01.2024

39 Day 5,906, 03:12 Published in Bulgaria Bulgaria Political debates and analysis Political debates and analysis

Периодът за отчитане е дълъг, но може да се раздели на 2 части:
1. 01.2021 – 12.2022 – парламентът е имал някаква активност (по сегашните занижени стандарти).
2. 01.2023 – 01.2024 – пълна дупка, на практика нефункциониращ парламент.

Причината з

read more »

Номинации за ръководител на ДК

54 Day 4,788, 12:17 Published in Bulgaria Bulgaria Political debates and analysis Political debates and analysis

Здравейте отново,
След като в предишния „отчет“ се бях обявил за пожизнен почетен председател и зам.-председател на парламента, както и за последния легитимно избран на поста (преди

read more »