Отчет за дейността на парламента 01-02.2024

Day 5,942, 12:06 Published in Bulgaria Bulgaria by Bulgarian Government

За пръв път от 2019 г. ще има самостоятелен отчет за 1 мандат.

Активностите през периода са свързани основно с отворени преди години теми, по които не се е стигнало до конкретния предложения и бяха поставени като приоритетни още в началото на предходния мандат:

1. Ползването на форума – 21.02.2024, автор White Swallow- няма решение
Както вече бе отбелязано, от 3-4 години Милев се колебае за администрирането на форума. В края на предходната година беше споделил, че възнамерява да го остави да си умре, разочарован, че се занимава да одобрява нови регистрации, да актуализира правата на депутатите, да прави преди време миграция към нов сървър, да плаща и някаква такса, а като проверил активността, се оказало, че през последната половин година имало само няколко публикувани теми за номинации за председател, но дори без последващи коментари в тях. Меко казано, доста се е разочаровал, че не се оценява това, което е инвестирал във форума и че половин година е отделял време да създава условия на депутатите, без те да се възползват. Дали като е видял напъните на депутатите за активност, или поради друга причина, но отново реши да продължи да се занимава и просто ни информира, че е актуализирал правата във форума.
White Swallow е задала въпроса какво е необходимо да се направи ако решим и занапред да ползваме форума или да се потърсят други алтернативи като Дискорд. В предходния отчет вече бе споменато, че повечето депутати по-скоро не желаят да използват други канали за комуникация освен масовото съобщение в играта. Под въпрос се поставя и доколко ефективни биха били алтернативите на форума, при положение че ще е трудно да се прехвърли цялата хронология с коментарите, да се възпроизведат всичките секции и групи с различни права и не на последно място – половината играчи (каквато се предполага, че е бройката) да се сдобият с акаунти в друга платформа, за да имат публичен достъп за четене, ако желаят да се информират.
Нека да направим и пояснение за какво точно се използва форума за дейността на парламента. Поне откакто аз съм депутат, форумът винаги е бил пълен антипод на чатовете – там няма спам, не се събеседва, не е говорилня и т.н. Използва се основно като хронологичен дневник за проследяване на теми. Когато една дискусия привлече реален интерес, се приема, че може да се регистрира като официално обсъждане с конкретно формулирано предложение. Ако по съответната тема се правят коментари, то те също са много конкретни и по същество, т.е. ако някой е споделил 20 коментара в масовото съобщение, във форума обикновено обобщава в 1 коментар синтезирано, точно и ясно своята позиция. Накратко, форумът съдържа единствено „есенцията на всичко“ и ако темите са водени, както трябва, с линкове към сега действащите закони и предишните обсъждания, всеки депутат, който свикне с организацията на информацията, може да се ориентира за всички минали събития и детайли по дадена тема.

2. Президентско обръщение към новите играчи – 21.02.2024, автор White Swallow - няма решение
Предложението е да отпадне частта с препоръката към новите играчи да се насочат към Младежкия държавен отряд. Поводът е, че още миналия мандат се постави въпроса за отворената тема за избор на командир след оттеглянето на Фатмакуса, какъвто не е бил избран от парламента преди 2 години. AIR ACE също посети отряда, в качеството си на министър на образованието, и не остана много доволен, като сподели, че играчите, които са там, не са особено активни. За съжаление, той не ползва форума и е трудно да се обобщят с едно изречение изказванията му от масовото съобщение, но накратко като алтернатива е предложил той да бъде избран за командир или неговият отряд да стане новият младежки, а накрая е заявил, че ще се опита без външно финансиране и официално решение, неговият отряд да играе такава роля. С което дискусията в масовото съобщение е приключила.
В коментарите се застъпва и противоположната гледна точка – всъщност предназначението на Младежкия отряд беше да е по-скоро като ясла и след няколко месеца активните играчи да бъдат пренасочвани към по-големите отряди (в някои от които сега има сериозно финансиране). Доколкото се разбра, това в момента се случва по естествен начин и най-активните сами се преместват. Отрядът беше замислен по-скоро с грижата да не се разпиляват останалите, за които се преполага, че ще са мнозинството от новите или завърнали се играчи - тези, които не желаят да са много активни или в сегашната ситуация предпочитат да медалеят в долните дивизии и не бързат с авиото. Така държавата поне може да ги наглежда чрез избора на командир и чрез образователния министър (който по закон всъщност трябва да става втори командир в отряда), а иначе има опасност да се разпилеят навсякъде без надзор из отряди, които не са профилирани за работа с такъв тип играчи.

3. Закон за Държавния резерв – актуализация – 23.02.2024, автор 6ileto - актуализациите не са приети
Това всъщност беше първата тема, която още в началото на следващия мандат беше поставена за разглеждане. Основанията бяха, че:
1. Има висяща отворена тема за обсъждане на актуализациите още от 2019г., когато е станало ясно, че с резерва се търгува. Темата е допълвана впоследствие, като са дефинирани в детайли конкретните точки с допълнения, т.е. всичко на практика си стоеше подготвено и отлежаваше от години.
2. Единият отговорник (Милев) обърна внимание, че няма възможност да се занимава, ако от него се очаква да търгува с резерва.

Затова се пристъпи към предлагане на нова версия на закона със следните допълнения:
1. Регламентиране на допълнителна отчетност, така че отговорниците сами да могат да публикуват отчети
Понеже стойността на резерва се променя в резултат на търгуването с него, се появяват и определени критики от някои към отговорниците, че дори депутатите не са наясно с размера на резерва, понеже офертите на пазара изтичат. В предложението се предвиждаше отговорниците да получат възможност сами да публикуват обобщени отчети за всеки акаунт на месечна база, като получат постоянен достъп до темата за „Трансфери към резерва“ във форума (чрез добавянето им към групата „Правителство“ във форума) и да копират информацията в статия за „Отчети на паричен резерв“, която при приемането на закона, следваше да се публикува във вестника на парламента.

2. Добавянето към закона на клаузите от допълнителното решение за използването на държавни оргове за търговия с резерва.
След като става ясно, че заради заради появилото се ограничение (за покупка до 1000 злато на орг), единият отговорник получава за ползване от тогавашния президент 4 държавни орга, парламентът постфактум регламентира това обстоятелство с допълнително решение.

3. Трансфер между отговорниците
Идеята е да се даде възможност на Милев изцяло или частично да прехвърли на Велин средствата, за които прецени, че няма възможност активно да управлява. Впоследствие по своя преценка да може да поиска обратно трансферираните средства до размера, който прецени.

Темата за актуализация на закона за резерва беше поставяна периодично в продължение на 2 мандата, но не се появиха нови коментари към предложенията от 2019г. При публикуването на статията за обсъждане също не последваха коментари по същество от депутати и затова бързо се премина към публикуване на статия за гласуване. Както обикновено в последните години, решението пропадна заради липса на кворум. Но в случая интересът към гласуването беше много слаб – само 4-ма депутати. Впоследствие от масовото съобщение стана ясно, че повечето депутати всъщност не са запознати с досегашния закон и прилагането му. Но преобладаващата реакция по-скоро беше, че този закон е твърде ангажиращ за сегашните депутати и занимавката не си струва.Сега да се върнем към хрониката на председателите на парламента и видим какво прави в сградата на парламента нашата дългогодишна приятелка - датската депутатка Никита Клеструп (Nikita Klæstrup). Накратко ще припомня, че заради Ковид пандемията тя се затваря в кабинетите на председателя и зам.-председателя на парламента (които по обективни причини отдавна не се ползват) и по цял ден чете статии, форума и алманаха, за да разучава парламентарната история на е-България. В резултат на което се предозира и развива мания да превъзнася славното минало и принципите, залегнали в генезиса на българския парламент. А за позорното настояще на парламента обвинява ОПГ-фатмаците и ги ненавижда от цялото си сърце и душа.
Шилето реши да пробва дали не може да влезе в сградата със стария си пропуск отпреди 3 години, но ъпгрейднатата от датчанката охранителна система на парламента му отказа достъп, като дори получи лек токов удар. Не след дълго се появи и старата му позната по къси панталонки, а нагоре само по тиранти, която изглеждаше по-скоро раздразнена, че я безпокоят.- Радвам се да те видя – послъга Шилето. Явно има някакъв технически проблем и не мога да вляза. Когато предишният председател на парламента е депутат, той изпълнява функциите на председател до избирането на нов. Но системата за достъп явно не е актуализирана.
- Имаш късмет, че системата пази старите данни и е отчела, че си бивш председател. Иначе фатмаците направо ги изпарява на място с волтова дъга.
- Добре, че дойде, че да ме пуснеш… щото съм си забравил едни неща в кабинета.
- След толкова години личните вещи стават ведомствени. Което означава, че ги ползвам аз.
- Май не изгаряш от желание да ме пуснеш. Сигурно си разбрала, че отбелязахме известен напредък в конгреса. Мисля, че всички депутати разбраха колко основополагащи за дейността на парламента са принципите за публичност и прозрачност…
- Тоя пък – прекъсна го Никита - Нали ви казах, че сегашният парламент е нелигитимен, защото е съставен от ботове, фатмаци и техните мултаци. Дреме им на ОПГ-то за матряла и за правила и принципи, още повече пък за публичност и прозрачност. Сигурно като те слушат, не само им се припикава, а някои даже се насират от смях.
- Поне нещата с форума засега се стекоха благоприятно и Милев някак си се е трогнал от опитите на депутатите за активност…
- Я слез на земята, шиле – пак го прекъсна датчанката. На Милев не му е дошло свише прозрението, аз го заплаших (а всички знаят на какво съм способна), като си мислех, че като сте там с Гарабеда, форумът ще започне да се ползва подобаващо.
- Ами опитах се да се адаптираме към новата ситуация и паралелно да движим нещата…
- Шиле, веднъж ще се съглася с ОПГ-то – ти си вече епик фейл. Дреме им на тях за закони и официални обсъждания, той тръгнал някакви процедури да адаптира.
- Е, що така с лошо…
- Ако ти прави впечатление, вече дори не те наричам „учителю“. А пък оня Гарабеда е станал пълен бот и вече съм махнала портрета му от кабинета си. Само позори славното минало на парламента със сегашното си ботско присъствие. Трябва да изтриете от форума титлата „Велик учител“ на акаунта му.
- Е, добре, ти какво предлагаш?
- Предлагам да се покриеш за много дълго, че ОПГ-то пак ще те погне. А с тях ще се разправям аз, когато му дойде време, както се оправих и с предишните. Айде бягай оттук, че сега запазвали шилета няколко месеца по-рано за празниците, щото станали дефицитни.

Пожизнен почетен председател и зам.-председател на парламента 🙂
Шилето