Отчет за дейността на парламента 01.2021 - 01.2024

Day 5,906, 03:12 Published in Bulgaria Bulgaria by Bulgarian Government

Периодът за отчитане е дълъг, но може да се раздели на 2 части:
1. 01.2021 – 12.2022 – парламентът е имал някаква активност (по сегашните занижени стандарти).
2. 01.2023 – 01.2024 – пълна дупка, на практика нефункциониращ парламент.

Причината за дупката е, че депутатите не спазват собствените си правила, които ги стимулират към активност. На въпросът „Защо депутатите не могат да работят без такива правила?“, краткият отговор е: Понеже парламентът не е фатмашки чат. И за да може да функционира, е приел определени правила и е афиширал пред обществото, че ще спазва определени принципи.
Какви са разликите спрямо един фатмашки чат:
1. Депутатите вземат решения само и единствено чрез гласуване – както в играта, така и извън нея
2. Естеството на решенията – депутатите вземат решения по дългосрочни инициативи, които парламентът управлява – военни програми, младежки отряд, управление на оргове, дипломатически корпус, паричен резерв и т.н.
3. Мандатност – депутатите са 40 човека, които се сменят всеки месец. Но въпреки това трябва да могат да анализират и вземат решения по теми, които са се обсъждали не само през предходните мандати, а в продължение на години. Това означава, че всеки депутат трябва да е в състояние да проследи хронологията на всички решения и обсъждания, ако иска да се информира адекватно по някоя тема.
4. Публичност и прозрачност – всички решения и официални обсъждания на парламента според Правилника, а и според обществените очаквания, трябва да са достъпни за публичен достъп (дори темите от Скритата секция във форума след определен период следва да се „разсекретяват“ и преместват оттам).

От тези изисквания следва, че за да е в състояние да обсъжда и да взема решения, парламентът има нужда от платформа, в която:
- да се отварят теми за обсъждане
- да се пускат анкети с гласувания
- информацията да се групира в различни секции
- да може да се проследява цялата хронология на всичко
- да може се предоставя постоянен публичен достъп на всеки, който се интересува от дейността на парламента
Накратко, нещо като…форум.

А каква е ситуацията в момента?
Оказа се, че „млади“ депутати с по 6-7 мандата въобще не бяха чували за форум, правилник, председател и т.н. и съответно нямаха никаква представа, че парламентът има отговорности и управлява (или поне би трябвало) повечето дългосрочни инициативи. В момента половината депутати нямат регистрация във форума. А повечето депутати не желаят да използват други канали за комуникация освен масовото съобщение в играта (като дори се „похвалиха,“ че предните мандати са оставали и без него, т.е. без каквато и да е комунукация). И ако от Телеграм чата никога не е имало особена полза, освен за координация с отговорниците по програмите, то отказът от ползване на форума, без да е предвидена алтернатива, се очертава като огромен проблем.

Мнозина ще си зададат резонният въпрос дали не е прекалено сложно с всичките тези правила, председатели, форуми и подобни. Ами сега без тях се оказва много по-сложно.
Ще дам елементарен пример – искаме да се пусне отчет за дейността на парламента. Няма обаче избран председател, който да поиска достъп до орга и вестника на парламента. Но не може да се избере председател, тъй като половината депутати дори нямат регистрация във форума. Започваме да импровизираме как в нарушение на Правилника да спазим поне духа му. Единствената възможност остава да се отварят теми със статии от лични вестници или за по-елементарни неща (като избор на председател) да се ползва държавната стена. Половината депутати обаче никога нищо не са избирали или решавали, а на останалите вече не им пука. Съответно не се събира кворум за избора на председател и за да се получи достъп поне до орга, започваме да търсим вратички в Правилника по линия на отговорностите на последния председател и ползвател на орга (което е било преди 3 години), ако е депутат. Губене на седмици в излишна комуникация само за да се стигне до възможността да се изпълни задължението за пускане на отчет.

А ако трябва нещо по-сериозно? Заради неползващите форума излиза, че за пускане на теми с официални обсъждания сега депутатите трябва да публикуват статия от личните си вестници. Което е доста неудобно и пак не решава проблема, защото някои обсъждания са по-сложни. За да се вземе например информирано решение по темата за актуализация на закона за Паричния резерв (която отлежава от години, и се надявах сега да я приключим), следва да се пуснат линкове: към действащия закон, към последвало допълнително решение, към отворената от години тема за актуализации, към темата за трансфери към Паричния резерв. Всичко това обаче е във форума. Какви промени ще обсъжда някой, ако не може прочете линковете във форума и да се осведоми как е в момента? И къде ще става гласуването, ако не е с анкета във форума или няма поне достъп до орга на парламента? Излиза, че без форум, правилник, председател и прочие „усложнения“ всичко е лесно… ако си решил да не правиш нищо. Всеки, който се опитва да предложи нещо, ще установи, че масовото съобщение, чат и подобни стават само за елементарна координация, но не и за обсъждания на парламента и всичко ще си остане само на ниво ала-бала празни приказки (както стана модерно да се казва).


Нека все пак разгледаме инициативите на парламента в периода на някаква активност (01.2021-12.2022):

1. Военна програма за финансиране на български играчи в авио и наземни битки – 19.04.2021, автор 6ileto – законът е приет
Това решение бе оповестено с почти 2 месеца закъснение, защото за изненада се оказа, че ще изисква сериозна преработка на файловете и на скрипта. Поради което Лисугерът помоли промените да не се оповестяват, докато той и Ноу Кериъра не са готови с внедряването им.
Преди това обаче малко фактология. В края на 2019 плащанията по военните програми бяха прекратени за няколко месеца поради недостиг на средства. Когато Доктора стана президент, той предложи да поднови плащанията, отначало само с лични средства, но по нова експериментална схема с фокус към щетата, при която отначало се финансираха само червен и черен флаг при запазване на ограниченията за ранг и сила (преди това се финансираха всички битки до определен ранг). След което парламентът трябваше да се произнесе дали приема или отхвърля експерименталната схема. Но след продължителните диктатури през втората половина на 2019г. парламентът вече беше изпаднал в летаргия и цяла година не вземаше решение по въпроса. През това време президентите пробваха различни варианти на експерименталната схема, като в един момент се оказа, че дори отговорниците се объркват и не са раздавали по обявената схема. Тогава се смяташе, че президентите не управляват добре дългосрочните инициативи и честите промени водят до объркване и до съмнения за злоупотреби. Затова най-накрая парламентът реши да си върне контрола над военните програми и през 04.2019 гласува сегашната схема, при която се възстанови заплащането на зелен флаг, зададе се лимит от 2000 убийства за червен флаг, а черният остана без никакви ограничения.

2. Национална агенция на хумора и забавата (съкратено НАХУИЗА) – 19.04.2021, автор 6ileto, законът не е приет
Идеята беше това да е структура за популяризиране на социалната комуникация в играта чрез публикуване на развлекателно съдържание - викторини с въпроси, организиране на конкурси, хумористични статии. Дейността на агенцията трябваше да се изпълнява от комисия в състав от поне 3-ма членове. Публикациите следваше да се извършват от вестника на определен орг, което дава възможност в една статия да има разнообразно съдържание от различни членове на комисията. При осигуряване на финансиране, се предвиждаше и раздаване на награди.
Много от депутатите гласуваха „въздържал се“, защото не одобриха присъствието на Мухата в първоначалния състав от 4-ма членове.

3. Нов отговорник на авио програма – 20.06.2021, автор Cobricata – прието е решение: избран е iozata

4.Удвояване на заплащането по двете програми – 15.08.2021, автор Sturmmann Batbaianov – гласувано е против
Предложението си Щурмана (който тогава е президент) аргументира с „Пари има много“. Поради големия излишък в орга на БНБ, той въвежда като правителствена инициатива продължаващата и до момента програма за вдигане на ранг (тогава все още само наземен) и иска да се увеличи двойно плащането по военните програми, които обаче вече са отново под контрола на парламента. Интересно е какво следва с финансите само след няколко месеца.

5. Финансиране на Младежкия отряд с Бюджет в рамките на 150 000 – автор iozata, решението е прието
Явно не е имало председател на парламента и никой не е сложил коментар за резултата след изтичането на времето. Поради е трудно да се потвърди с категоричност, но предполагам, че това е бил крайният резултат и решението прието. По важното е обаче, че парламентът продължава да не осигурява финансиране за Младежкия отряд, въпреки че такова задължение произтича от самия закон, а в случая дори е фиксиран и бюджет.

6. Ползване на 5 млн. от паричния резерв за покриване на заем – 19.12.2021 – автор bidoncheto, решението е прието
Интересно е, че 2 месеца преди есенно-зимните ивенти в БНБ орга има невиждан дотогава ресурс от 42 млн. По време на ивентите последователно президент е Ноу Кериъра, който се увлича в харчове и от рекорден излишък се стига до рекорден банкрут на правителството с дефицит от -15 млн, т.е. изтеглени са заеми, като задължението от 10 млн. към Перката виси 2 месеца. Можете да си представите каква би била ситуацията, ако няколко месеца преди това беше прието предложението на Щурмана за удвояване на заплащането по военните програми.
Трогателно е, че депутатите са решили да спестят мъките на президента, като ползват паричния си резерв за покриването на остатъка от дълга – не че толкова им свидят парите в този резерв, но всяко решение извън играта изисква съзнателно гласуване и съответно някакви усилия, поради което депутатите обикновено нямат желание да си развалят айляка с такива занимания.

7. Масово съобщение на парламент и кабинет в играта на 27-мо и 7-мо число – 08.01.2022, автор Moma Katerina - няма решение
Предложението е било да се пускат 2 масови съобщения - след избирането на парламент и след избирането на президент. Преди се правеше точно така. Впоследствие явно се е преминало само към 1 масово и новият президент остава изключен, ако не е бил депутат. Това обаче е нищо, защото в последно време дори е имало мандати без масово съобщение, т.е. депутатите са оставали без никаква комуникация. Сигурно затова постоянно питат (неясно кого) на държавната стена за неща, които са тяхна отговорност и изцяло под техен контрол.

8. Закон за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Парламента – 22.01.2022, автор Aleksandar Petkov - няма решение
Предложението е било за още по-голяма отчетност пред обществото основно с добавянето на още изисквания към председателя (и заместниците му). По-големият проблем е, че такива не се избират.

9. Командир на младежкия отряд – 24.02.2022, автор bidoncheto – няма решение
След напускането на Фатмакуса е трябвало да се избере нов командир на Младежкия отряд с възможност да раздава от личните си средства. Но депутатите ги е домързяло.
Във връзка с тази тема ще вметна, че по ред причини алгоритъмът на играта поставя пред новорегистрираните играчи като първи дефолтен избор Младежкия отряд и всеки нов реален играч (колкото и да са малко) минава първо през Младежкия отряд. Оказа се, че сегашните депутати не бяха наясно с това обстоятелство (понеже не гледат линковете във форума) и въобще не си даваха сметка за цялата свързана система, която е създал парламента от: Младежки от отряд, обръщение към новите играчи, Алманах.

10. Държавни програми за подпомагане - "Легенди" и "Флагове" – 29.12.2022, автор rudi_vt - няма решение
Едното предложение е за повече лимити по военните програми с флагове.
Но основното предложение е било програмата за вдигане на ранг (тогава все още само наземен) да мине към парламента съответно с отговорници и оргове. Аргументите са били, че тази програма се запази, а всички дългосрочни инициативи трябва да се управляват от парламента. Но при сегашната активност и „управленски умения“ на парламента тази хипотеза вече е под въпрос и вероятно е по-добре, че програмата е останала като изключение под контрола на президента.
Струва си обаче да се отбележи още едно обстоятелство в полза на аргумента за оставане при президента – финансовият орг на правителството (БНБ) вече се самоиздържа (без донейти) от приходите за концесии и върнати данъци (около 14-15 млн.), т.е. правителството плаща по програмата за вдигане на ранг, връща данъци и концесии, прави си танков резерв, плаща за въстания и КО и накрая завършват месеца с по-голям баланс дори без донейти. Така че правителството ползва от „собствения“ си ресурс за тази програма, а не получава дарения от парламента.

Мнозина четат отчетите на парламента само заради хрониката с чуждестранните депутатки (от реала), които идваха за обмяна на опит в българския парламент. Всъщност първоначално това бяха разкази за ежедневието на председателя и заместник-председателя на парламента, за да има нещо по-леко за четене, когато заради липса на редовна отчетност и рядкото избиране на председател, се налагаше да се публикуват мега отчети за много дълъг период. Но постепенно фокусът се измести. Тъй като от 3 години не е имало отчет, ще преразкажа накратко за незапознатите.
Отначало за обмяна на опит пристигнаха италианската депутатка Никол Минети (ами така се казва - Nicole Minetti) и руската депутатка и бивша гимнастичка Алина Кабаева. На Алина й хареса и продължи да идва.

Но най-емблематична се оказа последната гостенка - датската депутатка Никита Клеструп (Nikita Klæstrup), която първоначално се настани в кабинетите на председателя и зам.-председателя на парламента (които по обективни причини отдавна не се ползват). Заради Ковид пандемията се затваря в тези кабинети и по цял ден чете статии, форума и алманаха, за да разучава парламентарната история на е-България. По този начин развива мания и превъзнася славното минало и принципите, залегнали в генезиса на българския парламент. А за позорното настояще обвинява фатмаците и ги ненавижда от цялото си сърце и душа. В предишните отчети нейна жертва става радио-фатмака (както тогава го нарича), който според датчанката извършва светотатство с намерението си да излъчва ОПГ пропаганда от радиото на парламента и е поразен от волтови дъги от възстановената от Никита допотопна охранителна система на парламента. Въпреки убеждението й, че офатмачването е дегенеративно психическо заболяване, което от определена фаза е необратимо, „терапията“ й с волтовите дъги дава резултати и според нея Радиото започва малко се пооправя (няколко години по-късно май се оказва права). Другият неканен гост – Солам също не се разминава без последствия, защото Никита го възприема като главен външен консултант на ОПГ-то и се заканва да унищожи схемата за споделени и помощни акаунти, която е лансирал пред фатмаците (случайно или не след време тези акаунти изгарят при т.нар Голям банан, въпреки че експлойт е ползван само от акаунтите на ползвателите им, но не и от тях).

А какво прави Никита в момента? Тъй като депутатите изцяло са оте..ли работата си и не ползват сградата на парламента, датчанката изцяло я е окупирала и е ъпгрейднала митичната охранителна система. Не пуска дори бивши председатели с аргумента, че сегашният парламент е нелигитимен, защото е съставен от ботове, фатмаци и техните мултаци и са зарязали форума.
Според слуховете е насъбрала много и на Анчо. Той я беше посещавал като по-малък, когато се изявяваше като ентусиазиран млад депутат и в него тя виждаше надежди за бъдещето на парламента. След подозренията, че е преминал към тъмната страна (на ОПГ фатмаците), тя се е зарекла да го примами в сградата на парламента и след като го „обработи“ ще излезе или с катафалка, или рецитиращ Правилника на парламента, докато разнася като икона портрета на Великия учител (Гарабеда) 😊
Ето как планира да го примами:Пожизнен почетен председател и зам.-председател на парламента 🙂
Шилето