Straja333 - Подела и Протектор програм 2 ИЗВЕШТАЈ

Day 5,986, 06:04 Published in Serbia Serbia by Straja333

Овом поделом и Протектор програмом 2 дели се играчима 22.222 q7 тенкова.

Напомињем је ми је још раније играч ORLOGORLO донирао 11.111 q7 тенкова. Имао сам још једну новчану донацију за коју сам замољен да не откривам донатора.

11.111 q7 тенкова тенкова делим линеарно свим пријављеним играчима, којих има 44.
У Протектор програму 2 учествовало је 9 играча, па њима делим тенкове и по протектор програму.

Сагласно објављеном чланку, нећу навести пуно име играча којима делим тенкове, већ само прво слово имена играча, тако да су тенкове добили:

RB Име Број тенкова
1 G*** 765
2 I*** 3939
3 S*** 978
4 V*** 1036
5 e*** 1484
6 J*** 1216
7 X*** 1470
8 B*** 2189
9 K*** 290
10 T*** 253
11 f*** 253
12 M*** 253
13 Z*** 253
14 H*** 253
15 I*** 253
16 R*** 253
17 M*** 253
18 U*** 253
19 O*** 253
20 M*** 253
21 D*** 253
22 D*** 253
23 b*** 253
24 L*** 253
25 M*** 253
26 D*** 253
27 d*** 253
28 E*** 253
29 B*** 253
30 D*** 253
31 g*** 253
32 K*** 253
33 N*** 253
34 n*** 253
35 K*** 253
36 S*** 253
37 Z*** 253
38 R*** 253
39 S*** 253
40 D*** 253
41 F*** 253
42 R*** 253
43 D*** 253
44 S*** 253

Укупно подељено 22.222 q7 тенкова.

Свима желим да буду добро расположени, да тенкове лепо искористе и да напредују у складу са својим жељама.

Срећно!