Skaly na Slovensku/Stones in Slovakia

Day 963, 12:26 Published in Slovakia Slovakia by Jozef Danko

Ako je to s dopytom po skalách na Slovensku? Pokiaľ ich je skutočne nedostatok a firmy s tým majú problém, pošlite mi správu, kúpim na Slovensko licenciu a budem dovážať, mám ich dostatok.

Do you need stones in Slovakia? If yes, write me PM and I will buy export license here for my company.