Gå med i eSvenska frihetspartiet!

Day 5,861, 04:53 Published in Sweden Sweden by Jonce92

Hej!
Glöm inte att gå med i eSvenska frihetspartiet ! Som ni alla vet så är frihetspartiet för alla medborgare som är intresserade av att hjälpa eSverige bli starkare och bli ett enat teritorium igen. Var gärna med och hjälp oss bygga upp ett nationellt nationslager och en produktion som är hållbar för vår nation.
Glöm inte att gå med i eSvenska frihetspartiet ! Varför inte gå med i eSvernska frihetspartiet? Varför ska vi inte stärka landets försvar mot framtida utmaningar? Varför ska vi inte ha en nationell produktion och ett nationellt lager för landets försvar? Glöm inte gå med i eSvenska frihetspartiet !

Gå med i eSvenska frihetspartiet !

Stort tack för att ni kämpar för eSverige!
Jonce