eBiznis tutorijal- II deo

Day 5,286, 00:58 Published in Serbia Serbia by heroina

Ćao drugari (:

Pred vama je drugi deo eBiznis tutorijala ili eBiznis uputstva ako neki tako više vole. (:

Ono što vas sigurno najviše zanima kada je u pitanju vođenje kompanija je računica o isplativosti proizvodnje. U ovom delu ću samo objasniti neke osnovne informacije koje su vam potrebne da biste krenuli sa računicom.

PRODUKTIVNOST

Kada govorimo o isplativosti proizvodnje, polazna stvar sa kojom započinjemo računicu je produktivnost. Osnovna produktivnost u svakoj vrsti kompanije prikazana je u tabeli ispod i prikazana je kao količina proizvoda koji proizvede jedan radnik, jednim klikom na Rad, bez uračunavanja bonusa, faktora zagađenja i bustera u formulu.Na osnovnu produktivnost se dodaje bonus produktivnost. Formula za bonus produktivnosti izgleda ovako:
Bonus produktivnosti= bonus države+bonus regije-faktor zagađenja regije

Dodatno se ovoj formuli može dodati i bonus radnika (+20% ako radnik ima tycoon pack).

U formulu se takođe uvodi još jedna stavka ukoliko regija nije povezana sa glavnim gradom. U tom slučaju se bonus regije deli brojem 2, pa bi formula izgledala ovako:
Bonus produktivnosti=bonus države+bonus regije/2-faktor zagađenja regije

Da biste mogli da izračunate kolika će biti produktivnost u vašoj kompaniji morate znati koliki su bonusi države u kojoj se nalazi vaš holding, bonusi regije i faktor zagađenja regije u kojoj se nalazi vaš holding, a takođe morate znati i da li je regija u kojoj se nalazi vaš holding povezana sa regijom u kojoj je glavni grad države u kojoj je vaš holding.

Bonus države možete videti kada odete na Moja zajednica/Moja država/Ekonomija.Tu ćete pod Informacije o produktivnosti videti bonuse za svaku vrstu proizvoda.Ovde je bitno da znate da se pod bonusom za hranu podrazumeva kako bonus za proizvodnju hrane, tako i bonus za proizvodnju sirovina za hranu, pod bonusom za oružje i bonus za proizvodnju oružja i bonus za proizvodnju sirovina za oružje itd.

Isto važi i ako želite da pogledate bonus neke druge države. Preko odeljka Rangiranje država (Zajednica/Rangiranje države) možete kliknuti na bilo koju državu koja vas zanima i u odeljku Ekonomija naći potrebne informacije.

Da biste pogledali bonuse za određenu regiju i da li je regija povezana sa glavim gradom, možete isto preko odeljka Rangiranje države ući u određenu državu i odmah pod Društvo pogledati koje se regije nalaze trenutno u toj državi.Na listi regija odmah možete videti informaciju o tome da li je neka regija odsečena od glavnog grada.Klikom na naziv regije dolazite do informacija o toj regiji, odnosno odmah u odeljku Društvo, pod Informacije o produktivnosti, možete videti kako bonus države, tako i bonus date regije.Ako želite da vidite koliki ćete bonus imati u nekom rudniku ili u kompaniji za proizvodnju oružja, onda gledate samo da li regija poseduje gvožđe, naftu, aluminijum, šalitru i gumu, odnosno nećete za proizvodnju oružja uzimati u obzir bonuse za sirovine za proizvodnju kuća, aviona ili hrane.

Ispod sekcije sa bonusima imate tabelu u kojoj je prikazano zagađenje regije. Za proizvodnju sirovina gledate prvu kolonu i red u kojoj se nalazi vrsta sirovine koju proizvodite. Za gotove proizvode gledate kolonu u kojoj se nalazi kvalitet(Q) vaše kompanije i red u kojoj se nalazi vrsta kojoj kompanija pripada.Kada dođete do svih gore pomenutih podataka, možete izračunati kolika će biti produktivnost u vašoj kompaniji.


POREZI

Dva poreza koja nas interesuju, odnosno koja utiču na našu računicu o isplativosti, su porez na dohodak i PDV. Do informacija o visini poreza, kao i o visini prosečne plate u određenoj državi koja nam je takođe potrebna informacija, možete doći tako što ćete ponovo ući na određenu državu i u odeljku Ekonomija pogledati skroz na dnu stranice sekcije Porezi i Plata.Naravno, bitno je reći da postoji još jedan tip poreza u igri, a to je porez na uvoz. O njemu će biti reči u trećem delu tutorijala.

Porez na dohodak

Kada postavljate ponude za posao na Tržište rada vi odmah postavljate bruto iznos. To znači da onoliko koliko ste predvideli da odvojite novca za jednog radnika je konačna cifra koju vidite kao trošak. Kada radite kao menadžer u svojoj kompaniji onda isto plaćate porez na dohodak koji se računa po sledećoj formuli: porez na dohodak*iznos prosečne plate u državi i to je iznos koji će biti skinut sa vašeg računa prilikom rada.

PDV

Porez na dodatnu vrednost se odbija od vaše zarade prilikom prodaje proizvoda. Ukoliko pdv za određeni proizvod iznosi 5%, od cene koju postavljate kao prodajnu vi dobijate 95%, dok 5% odlazi u državnu kasu.


NABAVKA SIROVINA

Kada je u pitanju proizvodnja gotovih proizvoda morate imati dovoljnu količinu sirovina za proizvodnju i to je ono što morate uračunati kao dodatni trošak.
U donjoj tabeli možete videti koliko vam je sirovina potrebno po radniku za jedan rad i po jednom gotovom proizvodu u zavisnosti od vrste i kvaliteta fabrike:Vrednosti u gornjoj tabeli su prikazane bez bonusa koji utiče na povećanje produktivnosti i bez faktora zagađenja koji utiče na smanjenje produktivnosti, tako da morate uzeti u obzir i to da će se potrebna količina sirovina povećati ili smanjiti u zavisnosti od toga da li se produktivnost povećava ili smanjuje. Ukoliko je ukupna produktivnost npr 150%, računajte i da će vam biti potrebno 150% količine sirovina u odnosu na osnovnu vrednost datu u tabeli.

-kraj drugog dela-

U trećem delu biće reči o još nekim bitnim faktorima koji mogu da utiču na računicu. Takođe ću napraviti i nekoliko konkretnih primera gde ćete moći da vidite koliko se u datom trenutku isplati ili ne isplati proizvoditi neki proizvod.

P.S.
Nadam se da mi se nigde nije provukla neka greška, ali ako jeste, slobodno mi skrenite pažnju.


Ćao (: