[Defensie] Oprichting eNederlandse Krijgsmacht

Day 283, 09:56 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Defensie

Beste burgers van eNederland,

zoals u misschien hebt gemerkt zijn er enkele ministeries opgezet door de staat. Deze ministeries zullen in de toekomst bevolkt worden door politici uit verschillende partijen. Ik neem bij deze alvast een voorschot door vanuit het Ministerie van Defensie te berichten over de oprichting van een leger voor de 'Democratische eRepubliek der Nederlanden.'
Ik zal hier het plan uit de doeken doen waarna u hier uw commentaar, kritiek, steun en strijdkreten kunt laten horen. Het is ook mogelijk om via een pm alvast aan te geven waar je uw voorkeur ligt qua legereenheid, hierover later meer

Het plan en de discussie daaromtrent is eveneens [a url=http://ironandwine.forum2go.nl/nederlandse-krijgsmacht-opzet-t494.html]hier[/a] te volgen.


De opzet.


Nederlandse Krijgsmacht

Ministerie van Defensie.
Staat aan het hoofd van de gehele krijgsmacht. Bestaat uit:
• Minister van Defensie.
• Staatssecretaris Defensie.
Het enige verschil is dat de Minister het officiele hoofd is van het Ministerie van Defensie.

Krijgsmacht.
Opgedeeld in een sectie binnenland en een sectie buitenland.
• Het Oranje Legioen. Binnenland.
• De Vliegende Hollanders. Buitenland.
(namen staan niet vast )


Het Oranje Legioen


Het Oranje Legioen is de kern van de Nederlandse krijgsmacht. Dit leger opereert vanuit Nederland en is als volgt geformeer😛

• CLAS (Commando Landstrijdkrachten): Ministerie van Defensie + Generaals: organiseert, structureert, discussiert, plant en commandeert.
• Legers: onderverdeling. We starten met het Eerste Leger.
• Generaal: staat aan het hoofd van een leger.
• Divisie: onderverdeling binnen het leger. 10 soldaten per compagnie.
• Kolonel: voert bevel over een divisie, draagt zorg voor micromanagement.


Binnen het leger bestaat een aparte eenheid voor het keurkorps van het leger, zijnde het ‘Korps Commandotroepen’. Dit korps bestaat uit verschillende commandoeenheden van 10 commando’s. Dit begint bij ‘Eerste eenheid commandotroepen’, dan ‘Tweede eenheid commandotroepen’ etcetera.De Vliegende Hollanders

De vliegende Hollanders zijn onze elite buitenlandse strijdkrachten. Deze soldaten kunnen uitgezonden worden naar conflictgebieden waar ze niet mee kunnen strijden vanuit Nederland. De buitenlandse strijdkrachten zijn als volgt geformeer😛
• Commando Luchtstrijdkrachten (CLKS): Ministerie van Defensie + Kapiteins.
• Luchtmobiele brigades: de verschillende luchtmobiele brigades vormen onze buitenlandse strijdkrachten. Ze bestaan uit 10 soldaten.
• Kapitein: voert het bevel over een luchtmobiele brigade.
De eerste twee luchtmobiele brigades worden gereserveerd voor de sterkste soldaten.

Toelatingseisen

• Soldaat Oranje Legioen: minstens 2.5 strenght.
• Kolonel Oranje Legioen: minstens 4.0 strenght.

• Commando 'Keurkorps Commandotroepen': minstens 5.0 strenght.
• Kolonel 'Keurkorps Commandotroepen: minstens 6.0 strenght.

• Soldaat Luchtmobiele Brigade: minstent 4.5 strenght.
• Kapitein Luchtmobiele brigade: minstens 5.5 strenght.Uitrusting soldaten

Van soldaten binnen het leger wordt een bepaalde uitrusting verwacht tijdens vredestijd, ter voorbereiding op de oorlog.
Note: met Gifts waarde x wordt bedoeld dat de gifts x wellness moeten kunnen geven. Gifts waarde 10 betekent bijvoorbeeld 10xQ1, 5xQ2 of 3xQ3+1xQ1.
Omdat voedsel voor bijna iedereen een basisbegrip is, is dat in dit schema weggelaten.
• Soldaat Oranje Legioen: Gifts waarde 10 , 10 wapens (Q1+), 1 Ticket (Q1+).
• Kolonel Oranje Legioen: Gifts waarde 10, 10 wapens (Q2+), 1 Ticket (Q1+).

• Commando 'Keurkorps Commandotroepen': Gifts waarde 10, 10 wapens (Q2+), 1 Ticket (Q1+).
• Kolonel 'Keurkorps Commandotroepen: Gifts waarde 10, 10 wapens (Q2+), 1 Ticket (Q1+).

• Soldaat Luchtmobiele Brigade: Gifts waarde 10, 10 wapens (Q2+), 3 Tickets (Q1+).
• Kapitein Luchtmobiele brigade: Gifts waarde 10, 10 wapens (Q2+), 3 Tickets (Q1+).\

Kapiteins en Kolonels kunnen het Ministerie van Defensie vragen om subsidie om de benodigde uitrusting te kopen.


Salaris


Staat nog niet vast en zal zeker nog over worden gediscussieerd door de komende regering. Voorstsel
15,- NLG per maand.
3 nlg extra per dag in gevecht / 50,- NLG per oorlog


Deserteurs

Tegen deserteurs wordt natuurlijk streng opgetreden. Het voorstel is als volgt:
• Deserteurs worden op een zwarte lijst gezet en staan daarmee voor altijd bekend als deserteur.
• Deserteurs kunnen daarmee nooit meer enige steun van de overheid krijgen of werken bij een overheidsinstantie zoals het leger of een trainingsbedrijf.


Aanmeldingen

Het is mogelijk om alvast je voorkeur aan te geven qua eenheid. Dit kan door een bericht naar het Ministerie van Defensie te sturen met de volgende informatie:
• Naam
• Strenght
• Ervaring (wins/losses/draws -> medals)
• Wel/Geen interesse in een baan als bevelhebber (hiermee worden bedoel😛 generaal, kapitein, kolonel. Hierover hoeft geen voorkeur te worden aangegeven)


Jazar